KATILIMCI VE GÜVENLİ GENÇLİK AKTİVİZMİ

KATILIMCI VE GÜVENLİ GENÇLİK AKTİVİZMİ

Özellikle iklim ve ekoloji alanlarında haklarını savunan çocukların kendilerini sahip oldukları haklar temelinde koruyabilmelerini ve toplumsal süreçlere etkin katılımlarının sağlamalarını desteklemeyi amaçlayan “Katılımcı ve Güvenli Gençlik Aktivizmi” projesi BİLGİ ÇOÇA ortaklığıyla, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklendi.

Proje kapsamında hem çocukların, gençlerin hem de özellikle aktivist çocuklarla çalışan yetişkinlerin çocuk hakları temelli yaklaşıma dair güçlendirilmesi için çalışıyoruz.

Proje kapsamında neler yaptık?

  • Proje kapsamında genç aktivistlerin toplumsal süreçlere etkin katılımı için gerekli temel ilkeleri belirlemek amacıyla ulusal ve uluslararası literatür taraması yaptık ve ardından genç aktivistlerle alandaki uzmanların katıldığı bir çalıştay düzenledik.
  • Eylül-Ekim  2022 ayında İklim ve doğa alanında çalışan yaklaşık 15 genç aktivistle “Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi Kampı” düzenlendik.

Neler yapmayı planlanıyoruz?

  • Akran eğitimi programı kapsamında 20 gençle eğitici eğitimi düzenleyeceğiz. Eğitici eğitimini alan 20 genç, toplam 150 gençle akran eğitimi atölyeleri düzenleyecek.
  • “Yetişkinler için genç-çocuk aktivistlerle çalışma rehberi” hazırlayacağız. Bu rehber ile çocuk güvenliği meselesi, “Çocuk ve Genç Aktivistlerle Çalışma İlkeleri” kapsamında  çocuk güvenliği, çocuk koruma, çocuk hakları ve çocuk aktivizmi konularını içeren, ve  iklim ve ekoloji alanında çalışan ve çalışmak isteyen gençlerle etkinlikler yürüten en az 100 yetişkinin ve 10 sivil toplum örgütünün katılımıyla düzenlenecek çevrimiçi buluşmalarla desteklenecek.
RootsandShoots_Akt1
RootsandShoots_Akt1

RootsandShoots_Akt2
RootsandShoots_Akt2

RootsandShoots_Akt3
RootsandShoots_Akt3

RootsandShoots_Akt4
RootsandShoots_Akt4

RootsandShoots_Akt5
RootsandShoots_Akt5