Roots & Shoots Türkiye

ETİK İLKELERİMİZ

Roots & Shoots Türkiye

ETİK İLKELERİMİZ

OLMAZSA OLMAZLARIMIZ

R&STR, tüm çalışmalarını eşitlik, doğa dostu olma, insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve şiddetsizlik ilkelerini gözeterek tasarlar ve uygular.
Bu belgeyi, R&STR olarak benimsediğimiz etik ilkeleri paylaşmak üzere hazırladık.
R&STR ile birlikte dünyada değişim yaratmak için çaba gösteren herkesin bu ilkeleri benimsemesini önemsiyoruz.

OLMAZSA OLMAZLARIMIZ

R&STR, tüm çalışmalarını eşitlik, doğa dostu olma, insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve şiddetsizlik ilkelerini gözeterek tasarlar ve uygular. Bu belgeyi, R&STR olarak benimsediğimiz etik ilkeleri paylaşmak üzere hazırladık. R&STR ile birlikte dünyada değişim yaratmak için çaba gösteren herkesin bu ilkeleri benimsemesini önemsiyoruz.

 • Canlı ve cansız tüm doğal varlıkları sistem yaklaşımı içinde bir bütün olarak ele alır; insanı bu sistemden ayırmaz. Bu yaklaşımla, hiçbir canlı popülasyonuna ve habitata zarar vermeme konusunda özen gösterir.
 • Tüm çalışmalar “çocuğun yüksek yararı” ve “çocuğa zarar vermeme” ilkeleri doğrultusunda yürütülür.
 • Çocuk ve genç katılımı R&STR’nin birincil önceliğidir.
 • R&STR çalışmalarında ve iş birliklerinde istismarın ve şiddetin hiçbir biçimini kabul etmez. Doğrudan veya dolaylı ilişki halinde bulunulan tüm çocukların her türlü istismardan korunmasına dikkat eder. (Bkz. R&STR Davranış Kuralları) Bunun için önleyici tedbirler alır, mekanizmalar kurar.
 • Gerçekleştirdiği etkinliklerde doğal-kültürel mirasın korunması için özen gösterir.
 • Kuruluşun misyon ve vizyonuna bağlı kalarak hak temelli yaklaşımı benimser.
 • Doğal-Kültürel duyarlılıklara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verir. Cinsiyet, yaş, engellilik, etnik köken, din, dil, ırk, milliyet, fiziksel görünüş, kimliğin diğer yönlerine bakılmaksızın tüm insanların ve insan olmayan canlıların temel haklarına saygı duyar.
 • Eğitim içerikleri ve metodlarının pedagojik olarak uygun olduğundan emin olur. Hiçbir çalışması şiddet, pornografi/cinsellik içermez.
 • R&STR ekibi daima yüksek davranış standartlarını korur, eylemleri için sorumluluk alır ve hiçbir etkinliğinde iktidar (güçlü) konumunu kötüye kullanmaz. Bunun için önleyici tedbirler alır, mekanizmalar kurar.
 • R&STR’’de karar alma süreçleri şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile gerçekleştirilir. Alınan kararlara ilişkin belgeler ve geribildirim kanalları tüm aktif çalışan/üye ve çocuk/yetişkin gönüllüler için erişilebilirdir.
 • Finansman, harcama, bağış ve sponsorluk süreçlerini şeffaf paylaşım-gizlilik hakkı dengesini gözeterek düzenli ve açık bir şekilde yürütür. Hükümetlerden, bağışçılardan, tedarikçilerden veya teklif eden diğerlerinden rüşvet veya kişisel hediyeler kabul etmez.
 • R&STR, her çocuğun, gencin ve yetişkinin mahremiyet hakkına saygı duyar, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na uygun çalışmalar yürütür.

  DESTEKLE

  Daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak ister misin?

   DESTEKLE

   Daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak ister misin?

   BİZE ULAŞIN