Roots & Shoots

TAKIMIMIZ

Roots & Shoots

TAKIMIMIZ

MERHABA

Biz, farklı alanlardan gelen ve Jane Goodall’un umut mesajını yaymak üzere bir araya toplanan bir takımız.
Roots & Shoots ile birlikte çocuk ve gençlerin harekete geçmelerini sağlamalarına ve kendi projelerini yaratmalarına destek olmak için buradayız!

Roots & Shoots Türkiye Kurucu Üyeler

MERHABA

Biz, farklı alanlardan gelen ve Jane Goodall’un umut mesajını yaymak üzere bir araya toplanan bir takımız. Roots & Shoots ile birlikte çocuk ve gençlerin harekete geçmelerini sağlamalarına ve kendi projelerini yaratmalarına destek olmak için buradayız!

Aslıhan Niksarlı —

Dernek Başkanı / Kurucu Üye

Bitkilerle konuşan, cazcı bir dedenin meraklı ve doğa aşığı torunuyum. Peşinden gitme şansı bulduğum tutkularım doğrultusunda 2010 yılında Berklee College of Music’ten mezun oldum. Sonrasında sormaya başladığım “neden” sorularına cevap bulmak üzere farklı disiplinlere yöneldim. Kültürel İncelemeler Bölümü’nde ilk masterımı tamamladıktan sonra Psikanalitik Çalışmalar Bölümü’nde ikinci masterımı bitirdim. Öğrencilik yıllarımda pek çok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer aldım. Sonrasında çocuklarla sanat ve sürdürülebilirlik konuları üzerine çalıştım. Bu süreçte aldığım cevaplardan daha fazlasına ulaşmak için, çocukluğumdan beri içinde büyüdüğüm doğaya ve bir parçası olduğum hayvanlara dönme arzusuyla Jane Goodall Enstitüsü’ne katıldım. Halen Antropoloji Bölümü’nde müzik ve ritmin şempanzelerin sosyal davranışlarına etkilerini ele aldığım doktora tezim üzerine çalışmakta, doğa ve canlılığın korunması alanına doğrudan katkıda bulunmayı hedefleyen, farklı oluşumlarda yer almaktayım.

Roots & Shoots Türkiye Kurucu Üyeler

Aslıhan Niksarlı

Dernek Başkanı / Kurucu Üye

Bitkilerle konuşan, cazcı bir dedenin meraklı ve doğa aşığı torunuyum. Peşinden gitme şansı bulduğum tutkularım doğrultusunda 2010 yılında Berklee College of Music’ten mezun oldum. Sonrasında sormaya başladığım “neden” sorularına cevap bulmak üzere farklı disiplinlere yöneldim. Kültürel İncelemeler Bölümü’nde ilk masterımı tamamladıktan sonra Psikanalitik Çalışmalar Bölümü’nde ikinci masterımı bitirdim. Öğrencilik yıllarımda pek çok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer aldım. Sonrasında çocuklarla sanat ve sürdürülebilirlik konuları üzerine çalıştım. Bu süreçte aldığım cevaplardan daha fazlasına ulaşmak için, çocukluğumdan beri içinde büyüdüğüm doğaya ve bir parçası olduğum hayvanlara dönme arzusuyla Jane Goodall Enstitüsü’ne katıldım. Halen Antropoloji Bölümü’nde müzik ve ritmin şempanzelerin sosyal davranışlarına etkilerini ele aldığım doktora tezim üzerine çalışmakta, doğa ve canlılığın korunması alanına doğrudan katkıda bulunmayı hedefleyen, farklı oluşumlarda yer almaktayım.

Burcu Meltem Arık

Dernek Başkan Yardımcısı / Kurucu Üye

Amanos Dağlarının yamacı, Asi Nehrinin kollarında doğup büyüdüm. Kimya eğitimi aldım. Kuş gözlemcisi, haiku ve doğa delisiyim. Eğitim politikaları, çevre/doğa eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, doğa oyunları, ekolojik okuryazarlık ve biyomimikri konularında çalışıyorum. 2017’den bu yana Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nde üniversite öncesi örgün eğitim politikalarına yönelik veriye dayalı izleme çalışmaları yürütüyorum. Öncesinde Doğal Hayatı Koruma Derneği, Doğa Derneği, UNEP, TEMA Vakfı, ÇEKÜL Vakfı ile çalıştım. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik ile Biyomimikri dersleri verdim. Doğa Oyunları Evi kurucu ortağıyım. Doğa Arkadaşımın Kutusu oyununun kurucusuyum. IUCN Commission on Education and Communication ve Common Worlds Research Collective üyesiyim. Network of Education Policy Centers (NEPC) ile Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği yönetim kurulu üyesiyim.

Banu Binbaşaran

Kurucu Üye

Doğa bilimci ve eğitimciyim. Üniversite’de başlayan doğa eğitimi çalışmalarımı TÜBİTAK Bilim Teknik ve Bilim Çocuk Dergilerinde hazırladığım yazılar ve oyunlarla sürdürdüm. North Carolina Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme alanında yaptığım yüksek lisansımda beyinde öğrenme süreçleri, karmaşık öğrenme ortamlarında karar verme ve strateji belirleme üzerine çalıştım. İki çocuğumla birlikte devam eden süreçte başka okullar hayal ettim ve Ankara Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Eğitim Kooperatifi’ndeki hayal ortaklarımla birlikte Meraklı Kedi İlkokulunu kurdum. 2015-2020 yılları arasında bütüncül ekolojik duruşu okulun bütününde yaygınlaştırmak için çalıştım. Demokratik eğitim, alternative öğrenme ortamları, doğa oyunları, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında çocuklarla ve gençlerle çalışmalar yapıyorum. Doğa Oyunları Evi kurucu ortağıyım. 2016 yılından beri Bilgi Üniversitesi’nde Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik dersi veriyorum.

Emrah Çoraman

Kurucu Üye

Doğayı anlamaya çalışan bir bilimciyim. Biyolojik ve genetik çeşitliliğin nasıl şekillendiğini araştırıyorum. Mesela, Anadolu’da neden bu kadar tür yaşıyor anlamaya çalışıyorum. Çalışmalarım için DNA’yı inceliyorum; genetik verileri analiz ederek türlerin tarihsel değişimlerini araştırıyorum. Geçmişteki değişimlere bakarak günümüzdeki iklim krizi türleri gelecekte nasıl etkileyecek öngörmeye çalışıyorum; bu etkiyi nasıl en aza indirebiliriz diye araştırıyorum. Uzman olduğum canlı grubu yarasalar. Yarasaların peşinde birçok ülkede arazi çalışması yaptım, birçok mağaraya girdim. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi ve Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde araştırmacı olarak çalıştım; şu anda İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Ekoloji ve Evrim Anabilim Dalı’nda öğretim üyesiyim. Birçok doğa koruma projesinde yürütücülük yaptım. Bilim ve doğanın hayatımızın bir parçası olması için elimden geleni yapıyorum.

İrem Çetinor

Kurucu Üye

Maryland Institute College of Art’ta güzel sanatlar ve grafik tasarım okudum. Bu sürede plastik ile çalışırken, malzemelerin geri dönüşmemesi, doğa ve bedenim için bu kadar zararlı olması, tüm pratiğimi sorgulamama sebep oldu. Bu farkındalık sayesinde sürdürülebilirlik konusuna ilgim arttı ve Baltimore’da kent bostanları ve çiftliklerde gönüllü çalışmaya başladım. Türkiye’ye döndükten sonra 2. İstanbul Tasarım Bienali’nde ‘Growth Manifesto’ isimli akuaponik dikey bahçecilik projesi vasıtasıyla çocuklarla ilk kez bir araya geldim. Doğanın eğitici gücü ve çocukların enerjisine hayran kaldım. Pera Müzesi ve Arter, ASSAM dahil olmak üzere çeşitli kurum ve STK’larda yaratıcı sanat eğitimleri gerçekleştirdim. Halen ‘Heavenly, Practice.’ isimli grafik tasarım stüdyomda doğa, tasarım ve eğitimin iç içe geçtiği, çevreye ve insan gelişimine duyarlı projeler için tasarım yapmaya ve doğayı atıklardan temizlemek amacıyla kurduğum ‘Dünya İçin’ platformu için çalışmaya devam ediyorum.

Nüzhet Dalfes

Kurucu Üye

İklimbilim, ekoloji ve uygulamalı bilişim konularıyla ilgilenen fizik ve jeofizik eğitimli, Alexander von Humboldt müridi, bir doğa bilimciyim. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi’nde ve İTÜ’de öğretim üyeliği (ve akademik yöneticilik) yaptım. Müteveffa DHKD’nin yönetiminde de iki kez yer aldım. Şu anda emekliyim; İÜÇ Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı’nda takılıyor ve Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyorum. Doğa korumaya, ekosistem temelli, bilgiye dayalı, akılcı bir yaklaşımın şart olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle, doğayı seveceksen, bilerek, anlayarak sev, diyen biriyim.

Uygar Özesmi

Kurucu Üye

Ashoka Senior Fellow olarak sosyal girişimler alanında çalışıyorum. Türetim Ekonomisi diye yeni bir kuram attım ortaya. Bir orman gibi gezegenle uyum içinde ve üretken yeni bir ekonomik sistem kurabiliriz diyorum. Bunun için Türetim Ekonomisi Derneği ve Good4Trust.org diye iki örgüt kurdum. Doğayı çok seviyorum, oğlumun ismini bile Doğa koydum. Doğa Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptım. Birleşmiş Milletler’de Çevre Uzmanı, TEMA Vakfı’nda Genel Müdür, Greenpeace Akdeniz’de Genel Direktör görevleri yürüttüm. 1980’den beri kuş gözlemcisiyim, 2001 senesinde KusBank.org’u, 2012 senesinde Change.org Türkiye’yi kurdum. Nazardan saklasın hepsi çok iyi gidiyor. Roots & Shoots’la da çocuk ve gençlerle el ele verirsek doğayla uyumu yakalarız diye umuyorum…

Burcu Meltem Arık —

Dernek Başkan Yardımcısı / Kurucu Üye

Amanos Dağlarının yamacı, Asi Nehrinin kollarında doğup büyüdüm. Kimya eğitimi aldım. Kuş gözlemcisi, haiku ve doğa delisiyim. Eğitim politikaları, çevre/doğa eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, doğa oyunları, ekolojik okuryazarlık ve biyomimikri konularında çalışıyorum. 2017’den bu yana Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nde üniversite öncesi örgün eğitim politikalarına yönelik veriye dayalı izleme çalışmaları yürütüyorum. Öncesinde Doğal Hayatı Koruma Derneği, Doğa Derneği, UNEP, TEMA Vakfı, ÇEKÜL Vakfı ile çalıştım. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik ile Biyomimikri dersleri verdim. Doğa Oyunları Evi kurucu ortağıyım. Doğa Arkadaşımın Kutusu oyununun kurucusuyum. IUCN Commission on Education and Communication ve Common Worlds Research Collective üyesiyim. Network of Education Policy Centers (NEPC) ile Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği yönetim kurulu üyesiyim.

Banu Binbaşaran —

Kurucu Üye

Doğa bilimci ve eğitimciyim. Üniversite’de başlayan doğa eğitimi çalışmalarımı TÜBİTAK Bilim Teknik ve Bilim Çocuk Dergilerinde hazırladığım yazılar ve oyunlarla sürdürdüm. North Carolina Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme alanında yaptığım yüksek lisansımda beyinde öğrenme süreçleri, karmaşık öğrenme ortamlarında karar verme ve strateji belirleme üzerine çalıştım. İki çocuğumla birlikte devam eden süreçte başka okullar hayal ettim ve Ankara Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Eğitim Kooperatifi’ndeki hayal ortaklarımla birlikte Meraklı Kedi İlkokulunu kurdum. 2015-2020 yılları arasında bütüncül ekolojik duruşu okulun bütününde yaygınlaştırmak için çalıştım. Demokratik eğitim, alternative öğrenme ortamları, doğa oyunları, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında çocuklarla ve gençlerle çalışmalar yapıyorum. Doğa Oyunları Evi kurucu ortağıyım. 2016 yılından beri Bilgi Üniversitesi’nde Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik dersi veriyorum.

Emrah Çoraman —

Kurucu Üye

Doğayı anlamaya çalışan bir bilimciyim. Biyolojik ve genetik çeşitliliğin nasıl şekillendiğini araştırıyorum. Mesela, Anadolu’da neden bu kadar tür yaşıyor anlamaya çalışıyorum. Çalışmalarım için DNA’yı inceliyorum; genetik verileri analiz ederek türlerin tarihsel değişimlerini araştırıyorum. Geçmişteki değişimlere bakarak günümüzdeki iklim krizi türleri gelecekte nasıl etkileyecek öngörmeye çalışıyorum; bu etkiyi nasıl en aza indirebiliriz diye araştırıyorum. Uzman olduğum canlı grubu yarasalar. Yarasaların peşinde birçok ülkede arazi çalışması yaptım, birçok mağaraya girdim. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi ve Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde araştırmacı olarak çalıştım; şu anda İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Ekoloji ve Evrim Anabilim Dalı’nda öğretim üyesiyim. Birçok doğa koruma projesinde yürütücülük yaptım. Bilim ve doğanın hayatımızın bir parçası olması için elimden geleni yapıyorum.

İrem Çetinor —

Kurucu Üye

Maryland Institute College of Art’ta güzel sanatlar ve grafik tasarım okudum. Bu sürede plastik ile çalışırken, malzemelerin geri dönüşmemesi, doğa ve bedenim için bu kadar zararlı olması, tüm pratiğimi sorgulamama sebep oldu. Bu farkındalık sayesinde sürdürülebilirlik konusuna ilgim arttı ve Baltimore’da kent bostanları ve çiftliklerde gönüllü çalışmaya başladım. Türkiye’ye döndükten sonra 2. İstanbul Tasarım Bienali’nde ‘Growth Manifesto’ isimli akuaponik dikey bahçecilik projesi vasıtasıyla çocuklarla ilk kez bir araya geldim. Doğanın eğitici gücü ve çocukların enerjisine hayran kaldım. Pera Müzesi ve Arter, ASSAM dahil olmak üzere çeşitli kurum ve STK’larda yaratıcı sanat eğitimleri gerçekleştirdim. Halen ‘Heavenly, Practice.’ isimli grafik tasarım stüdyomda doğa, tasarım ve eğitimin iç içe geçtiği, çevreye ve insan gelişimine duyarlı projeler için tasarım yapmaya ve doğayı atıklardan temizlemek amacıyla kurduğum ‘Dünya İçin’ platformu için çalışmaya devam ediyorum.

Nüzhet Dalfes —

Kurucu Üye

İklimbilim, ekoloji ve uygulamalı bilişim konularıyla ilgilenen fizik ve jeofizik eğitimli, Alexander von Humboldt müridi, bir doğa bilimciyim. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi’nde ve İTÜ’de öğretim üyeliği (ve akademik yöneticilik) yaptım. Müteveffa DHKD’nin yönetiminde de iki kez yer aldım. Şu anda emekliyim; İÜÇ Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı’nda takılıyor ve Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyorum. Doğa korumaya, ekosistem temelli, bilgiye dayalı, akılcı bir yaklaşımın şart olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle, doğayı seveceksen, bilerek, anlayarak sev, diyen biriyim.

Uygar Özesmi

Kurucu Üye

Ashoka Senior Fellow olarak sosyal girişimler alanında çalışıyorum. Türetim Ekonomisi diye yeni bir kuram attım ortaya. Bir orman gibi gezegenle uyum içinde ve üretken yeni bir ekonomik sistem kurabiliriz diyorum. Bunun için Türetim Ekonomisi Derneği ve Good4Trust.org diye iki örgüt kurdum. Doğayı çok seviyorum, oğlumun ismini bile Doğa koydum. Doğa Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptım. Birleşmiş Milletler’de Çevre Uzmanı, TEMA Vakfı’nda Genel Müdür, Greenpeace Akdeniz’de Genel Direktör görevleri yürüttüm. 1980’den beri kuş gözlemcisiyim, 2001 senesinde KusBank.org’u, 2012 senesinde Change.org Türkiye’yi kurdum. Nazardan saklasın hepsi çok iyi gidiyor. Roots & Shoots’la da çocuk ve gençlerle el ele verirsek doğayla uyumu yakalarız diye umuyorum.

Roots & Shoots Türkiye 2021-2023 Yönetim Kurulu

Roots & Shoots Türkiye 2021-2023 Yönetim Kurulu

Aslıhan Niksarlı

Yönetim Kurulu Başkanı

Burcu Meltem Arık

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Banu Binbaşaran

Yönetim Kurulu Sayman

Dilek Has

Yönetim Kurulu Asil Üye

Emrah Çoraman

Yönetim Kurulu Asil Üye

Evrim Karaçetin

Yönetim Kurulu Asil Üye

Mazlume Rumeysa Lacin

Yönetim Kurulu Asil Üye

Aslıhan Niksarlı

Yönetim Kurulu Başkanı

Burcu M. Arık

Yönetim Kurulu Başkan Yrd

Banu Binbaşaran

Yönetim Kurulu Sayman

Dilek Has

Yönetim Kurulu Asil Üye

Emrah Çoraman

Yönetim Kurulu Asil Üye

Evrim Karaçetin

Yönetim Kurulu Asil Üye

Rumeysa Lacin

Yönetim Kurulu Asil Üye

Roots & Shoots Türkiye 2021-2023 Denetim Kurulu

Roots & Shoots Türkiye 2021-2023 Denetim Kurulu

Nüzhet Dalfes

Denetim Kurulu Başkanı

Deniz Dinçel

Denetim Kurulu Asil Üye

Hakan Mutlu

Denetim Kurulu Asil Üye

  DESTEKLE

  Daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak ister misin?

  BİZE ULAŞIN

  Nüzhet Dalfes

  Denetim Kurulu Başkan

  Deniz Dinçel

  Denetim Kurulu Asil Üye

  Hakan Mutlu

  Denetim Kurulu Asil Üye

   DESTEKLE

   Daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak ister misin?