KAPSAYICI, ONARICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİNLİK REHBERİ (KOSE)

KAPSAYICI, ONARICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİNLİK REHBERİ (KOSE)

KOSE, seminerler, çalıştaylar vb. etkinliklerin kapsayıcılık, onarıcılık ve sürdürülebilirlik konularında eksiklerini giderebilmeleri, böylesi etkinliklerde toplumsal ve fiziksel engellerin ortadan kaldırılması, etkinliklerin herkes için kapsayıcı ve erişilebilir olacak şekilde gerçekleştirilmesi için üretilmiş bir rehber.

Roots & Shoots Türkiye üniversiteli gençleri ve Youth for Good ekibinden gençler gözlemleri sonucunda böyle bir rehbere ihtiyaç olduğuna karar vererek harekete geçti. Gençlerin ve 12 uzmanın bir yılı aşkın bir çalışmasının sonucunda KOSE ortaya çıktı.

Bu rehber; etkinliklerin, tüm canlıların hak ve özgürlüklerinin gözetilerek ve doğa ile uyum ilkesi çerçevesinde ekosisteme verilen zararın en aza indirilecek şekilde gerçekleştirilebilmesi için, kısa ve kolay anlaşılır ön metinerden ve kontrol listelerinden oluşturuldu. KOSE Rehberi kapsamında, 1) hak temelli yaklaşım, 2) çocuk hakları, 3) doğa ile uyum, 4) atık yönetimi ve ileri dönüşüm, 5) kapsayıcılık ve bu başlık altında a) erişilebilirlik ve b) toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere beş ana, iki alt odak alanı ele alıyor.

Kapsayıcı, onarıcı ve sürdürülebilir etkinlik rehberine rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsin.

Bu rehberi paylaşarak bize destek olabilirsiniz →

Kose-1
Kose-1

Kose-2
Kose-2

Kose-3
Kose-3

Bu Rehberi Paylaşarak Bize Destek Olabilirsiniz↓