ÇOCUK VE GENÇ AKTİVİSTLERLE ÇALIŞMA 101 EL KİTABI

Bu rehberi “Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi” projemiz kapsamında daha katılımcı ve güvenli bir aktivizmi mümkün kılmak için yetişkinlere eşlik etmesi için hazırladık.

ÇOCUK VE GENÇ AKTİVİSTLERLE ÇALIŞMA 101 EL KİTABI

Bu rehberi “Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi” projemiz kapsamında daha katılımcı ve güvenli bir aktivizmi mümkün kılmak için yetişkinlere eşlik etmesi için hazırladık.

WORKING WITH CHILD AND YOUTH ACTIVISTS 101 HANDBOOK

We have prepared this guide to accompany adults to enable a more participatory and safe activism within the scope of our “Participatory and Safe Youth Activism” project.

VAKA KARTLARI
OYUNU

Bu kart oyunu çocuk/genç toplulukların ve aktivist grupların ekip içi örgütlenme, dayanışma, güvenlik, katılım, anlaşmazlık çözümü ve iletişim alanlarında kapasitelerini güçlendirmek hazırlandı. Çevrimiçi etkinliklerde kullanmak üzere kartlara bu linkten ulaşabilir ya da PDF dosyasından çıktılarını alabilirsin!

CASE
CARDS

This card game has been created to enhance the capacities of children/young communities and activist groups in the areas of internal organization, solidarity, security, participation, conflict resolution, and communication. You can access the cards from this link for online activities or print them from the PDF file!

BİYOÇEŞİTLİLİK KÖYÜ ETKİNLİK REHBERİ

Bu rehberi hem çocuklarla doğada çalışmayı seven öğretmenlere kaynak olmak, hem de biyoçeşitliliği gözeten projelerle çevremizdeki doğal hayatla birlikte yaşayabileceğimiz alanlar oluşturmayı amaçlayarak hazırladık. Rehberi hazırlarken Roots & Shoots’un dört adımını temel aldık: İlham al, Gözle, Harekete Geç, Kutla.

BIODIVERSITY VILLAGE: A Guide of Nature Activities for Children

We have created the Biodiversity Village Activity Guide as a resource for teachers who work with children in nature to create spaces to support the biodiversity around us. The guide is based on the four steps of Roots & Shoots: Get Inspired, Observe, Take Action and Celebrate.

ROOTS & SHOOTS GRUBUNUZU OLUŞTURUN

Bu kılavuzu, Roots & Shoots projelerinizi yapmanız adına gerekli olan grubu oluşturmanızda size destek olması için hazırladık. Birlikte atacağınız her adımın bir fark yaratacağı grubunuzu bir araya getirmek için bugün harekete geçin!

STARTING A ROOTS & SHOOTS GROUP

We have prepared this guide to support you in creating the necessary group for your Roots & Shoots projects. Take action today to bring your group together, where every step you take together will make a difference!

4 ADIMDA ROOTS & SHOOTS

Bu kılavuzu, Roots & Shoots projelerinizi uygularken size eşlik etmesi için hazırladık. Tek başınıza, sınıf arkadaşlarınızla, komşularınızla ya da ailenizde yapabileceğiniz birçok şey var. Unutmayın attığınız her adım, her eylem fark yaratır!

4 STEP FORMULA

We have prepared this guide to accompany you as you implement your Roots & Shoots projects. There are many things you can do alone, with your classmates, neighbours or family. Remember, every step, every action makes a difference!

WORKING WITH CHILD AND YOUTH ACTIVISTS 101 HANDBOOK

We have prepared this guide to accompany adults to enable a more participatory and safe activism within the scope of our “Participatory and Safe Youth Activism” project.

VAKA KARTLARI
OYUNU

Bu kart oyunu çocuk/genç toplulukların ve aktivist grupların ekip içi örgütlenme, dayanışma, güvenlik, katılım, anlaşmazlık çözümü ve iletişim alanlarında kapasitelerini güçlendirmek hazırlandı. Çevrimiçi etkinliklerde kullanmak üzere kartlara bu linkten ulaşabilir ya da PDF dosyasından çıktılarını alabilirsin!

CASE
CARDS

This card game has been created to enhance the capacities of children/young communities and activist groups in the areas of internal organization, solidarity, security, participation, conflict resolution, and communication. You can access the cards from this link for online activities or print them from the PDF file!

BİYOÇEŞİTLİLİK KÖYÜ ETKİNLİK REHBERİ

Bu rehberi hem çocuklarla doğada çalışmayı seven öğretmenlere kaynak olmak, hem de biyoçeşitliliği gözeten projelerle çevremizdeki doğal hayatla birlikte yaşayabileceğimiz alanlar oluşturmayı amaçlayarak hazırladık. Rehberi hazırlarken Roots & Shoots’un dört adımını temel aldık: İlham al, Gözle, Harekete Geç, Kutla.

BIODIVERSITY VILLAGE: A Guide of Nature Activities for Children

We have created the Biodiversity Village Activity Guide as a resource for teachers who work with children in nature to create spaces to support the biodiversity around us. The guide is based on the four steps of Roots & Shoots: Get Inspired, Observe, Take Action and Celebrate.

ROOTS & SHOOTS GRUBUNUZU OLUŞTURUN

Bu kılavuzu, Roots & Shoots projelerinizi yapmanız adına gerekli olan grubu oluşturmanızda size destek olması için hazırladık. Birlikte atacağınız her adımın bir fark yaratacağı grubunuzu bir araya getirmek için bugün harekete geçin!

STARTING A ROOTS & SHOOTS GROUP

We have prepared this guide to support you in creating the necessary group for your Roots & Shoots projects. Take action today to bring your group together, where every step you take together will make a difference!

4 ADIMDA ROOTS & SHOOTS

Bu kılavuzu, Roots & Shoots projelerinizi uygularken size eşlik etmesi için hazırladık. Tek başınıza, sınıf arkadaşlarınızla, komşularınızla ya da ailenizde yapabileceğiniz birçok şey var. Unutmayın attığınız her adım, her eylem fark yaratır!

4 STEP FORMULA

We have prepared this guide to accompany you as you implement your Roots & Shoots projects. There are many things you can do alone, with your classmates, neighbours or family. Remember, every step, every action makes a difference!