Roots & Shoots Türkiye

DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

Roots & Shoots Türkiye

DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

BU KURALLARI ÖNEMSİYORUZ

R&STR, tüm çalışmalarını eşitlik, doğa dostu olma, insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve şiddetsizlik ilkelerini gözeterek tasarlar ve uygular. Bu belgeyi, R&STR olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman yapmaya çalışacağımız ve hiçbir zaman yapmamak için çaba göstereceğimiz davranışları paylaşmak için hazırladık. R&STR ile birlikte dünyada değişim yaratmak için çaba gösteren herkesin de bu kurallara uymasını önemsiyoruz.

BU KURALLARI ÖNEMSİYORUZ

R&STR, tüm çalışmalarını eşitlik, doğa dostu olma, insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve şiddetsizlik ilkelerini gözeterek tasarlar ve uygular. Bu belgeyi, R&STR olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman yapmaya çalışacağımız ve hiçbir zaman yapmamak için çaba göstereceğimiz davranışları paylaşmak için hazırladık. R&STR ile birlikte dünyada değişim yaratmak için çaba gösteren herkesin de bu kurallara uymasını önemsiyoruz.

Roots & Shoots ekibi her zaman;

 • R&STR’nin ufuk ve görevlerine uygun şekillerde davranır.
 • R&STR’nin Etik İlkeleri’ni ve Davranış Kuralları’nı okuyup anlar ve uygular.
 • Herkese farklılıkları ile birlikte katılım için alan açar, çocuklara ve topluluk üyelerine saygıyla ve eşit davranır.
 • Herkesin özel yaşamına, kişisel alan ve sınırlarına saygı gösterir.
 • R&STR çalışmalarını farklı dillerde, farklı ihtiyaçlara yönelik (engellilik, yaş gibi) yayınlar.
 • Çocukların kurum içinde her zaman güvende olması için çaba gösterir.
 • Çalışırken olumlu, barışçıl, kapsayıcı ve kimsenin üstünlük kurmadığı tutum ve davranışlarda bulunur.
 • Her çocuğun biricikliğini kabul eder. Çocukların potansiyellerine güvenir.
 • Tüm çalışmalarında çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir fiziksel ve duygusal alan oluşturmaya çalışır.
 • Çocukların kendi haklarının farkında olmasına ve güçlenmesine destek olur.
 • R&STR çalışmaları sırasında, çocukların endişelerini ve onları rahatsız eden davranışları anlatabilecekleri, aktarabilecekleri geribildirim kanalları oluşturur, çocukları bu kanallar hakkında bilgilendirir.
 • Herkesin mahremiyet hakkına saygı duyar, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na uygun çalışmalar yürütür.

Roots & Shoots ekibi her zaman;

 • R&STR’nin ufuk ve görevlerine uygun şekillerde davranır.
 • R&STR’nin Etik İlkeleri’ni ve Davranış Kuralları’nı okuyup anlar ve uygular.
 • Herkese farklılıkları ile birlikte katılım için alan açar, çocuklara ve topluluk üyelerine saygıyla ve eşit davranır.
 • Herkesin özel yaşamına, kişisel alan ve sınırlarına saygı gösterir.
 • R&STR çalışmalarını farklı dillerde, farklı ihtiyaçlara yönelik (engellilik, yaş gibi) yayınlar.
 • Çocukların kurum içinde her zaman güvende olması için çaba gösterir.
 • Çalışırken olumlu, barışçıl, kapsayıcı ve kimsenin üstünlük kurmadığı tutum ve davranışlarda bulunur.
 • Her çocuğun biricikliğini kabul eder. Çocukların potansiyellerine güvenir.
 • Tüm çalışmalarında çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir fiziksel ve duygusal alan oluşturmaya çalışır.
 • Çocukların kendi haklarının farkında olmasına ve güçlenmesine destek olur.
 • R&STR çalışmaları sırasında, çocukların endişelerini ve onları rahatsız eden davranışları anlatabilecekleri, aktarabilecekleri geribildirim kanalları oluşturur, çocukları bu kanallar hakkında bilgilendirir.
 • Herkesin mahremiyet hakkına saygı duyar, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na uygun çalışmalar yürütür.

Roots & Shoots ekibi asla;

 • Çocukları mağdur olarak göstermez (zayıf, güçsüz, yardım alamayan, umutsuz).
 • Çocukları küçük görmez ve öyle davranmaz.
 • Çocuklara fiziksel ve duygusal zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmaz.
 • Çocukların bedensel söz hakkını tanır ve korur. Onları rahatsız ve güvensiz hissettirme ihtimali olacak şekilde fiziksel olarak dokunmaz.
 • Çocuğu yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlamaz.
 • Bir çocuğun kendisi için yapabileceği ve yapmak istediği şeyleri onun yerine yapmaz.
 • Çocuklardan habersiz fotoğrafını çekmez. Çocuklardan izin almadan fotoğrafını, yazdıklarını, çizdiklerini hiçbir yerde paylaşmaz, kullanmaz.

Roots & Shoots ekibi asla;

 • Çocukları mağdur olarak göstermez (zayıf, güçsüz, yardım alamayan, umutsuz).
 • Çocukları küçük görmez ve öyle davranmaz.
 • Çocuklara fiziksel ve duygusal zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmaz.
 • Çocukların bedensel söz hakkını tanır ve korur. Onları rahatsız ve güvensiz hissettirme ihtimali olacak şekilde fiziksel olarak dokunmaz.
 • Çocuğu yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlamaz.
 • Bir çocuğun kendisi için yapabileceği ve yapmak istediği şeyleri onun yerine yapmaz.
 • Çocuklardan habersiz fotoğrafını çekmez. Çocuklardan izin almadan fotoğrafını, yazdıklarını, çizdiklerini hiçbir yerde paylaşmaz, kullanmaz.

  DESTEKLE

  Daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak ister misin?

   DESTEKLE

   Daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak ister misin?

   BİZE ULAŞIN